Nieuw Klimaatakkoord leidt NIET tot verduurzaming, maar houdt grote marktpartijen in het zadel. Lees hier waarom.

Het Klimaatakkoord is na jaren onderhandelen tussen politieke partijen (VVD, CDA, D66 en ChristenUnie) en de grote marktpartijen eindelijk eruit [1]. Het resultaat is dat er een schijnheilig plaatje wordt gepresenteerd dat goed werkt voor de volgende politieke stemronde (lees: het afhouden van partijen als FvD), maar wie tussen de regels leest, ziet dat juist duurzaamheid, levenskosten, de burgers en de natuur het hardst worden getroffen, terwijl de grote marktpartijen (olie en gaspartijen, en de zware industrie) verzekerd zijn van grote stromen subsidies en stijgende omzetten voor de komende jaren. Hieronder 11 logische redenaties van de gevolgen van het Nieuw Klimaatakkoord:

1.    De gasprijs omhoog voor huishoudens lijkt een effectieve maatregel om het gasverbruik te laten dalen en huishoudens te stimuleren om te isoleren. De grote vraag is hoe groot het verbruiksaandeel gas is in de residentiële sector (en daarmee het effect van deze maatregel) en hoeveel van de industrie en export naar omliggende landen. Een nog belangrijkere vraag is of ook de zware industrie te maken zal krijgen met accijnsverhoging op gas, of juist alleen de huishoudens.

2.    Als het gasverbruik daalt, zal men de woning toch moeten verwarmen in de winter en dan is er alleen nog elektriciteit als (mogelijk duurzaam) alternatief om te verwarmen met warmtepompen etc. Dit betekent dat het elektrisch verbruik in de stedelijke omgeving 3 tot 4 keer zal stijgen, echter, de netten zijn hier niet op gemaakt en er zullen enorme kosten moeten worden gemaakt om deze te verzwaren [2]. Tot dusver, vertelt het Klimaatakkoord ons niet wie deze kosten gaan dragen, maar het is vrijwel zeker dat de elektriciteitsprijs hierdoor in de nabije toekomst voor de burger naar meer dan 30 ct/kWh zal stijgen i.p.v. de onhoudbare en kortstondige daling naar 18 ct/kWh.

3.    Doordat men de elektriciteitsprijs laat dalen, zegt men sneller te kunnen verduurzamen. Het omgekeerde is waar, want de terugbetaaltijden en investeringsrendement van alle decentrale oplossingen vallen nu onderuit. Het resultaat is dat particulieren juist nu minder snel zullen gaan investeren om zonnepanelen op hun dak te leggen. Dit is goed nieuws voor de grote windmolenmarkt (Eneco, Shell etc. [3]) die dit gat nu kunnen vullen en hun investeringen veilig hebben gesteld, maar ook dan weer komen de hoge infrastructurele kosten bij de burger te liggen en behouden diezelfde marktpartijen hun monopolistische posities in de Nederlandse energiemarkt.

4.    Het tweede orde effect van de wispelturige besluitvorming van de overheid is dat gebouweigenaren en duurzame investeerders zich nog wel eens zullen bedenken of ze momenteel investeren in duurzaamheid. Na de jaarlijkse ongelukkige roepen van afschaffen en wederom herroepingen van salderen, zal men NOG meer afwachtend worden, want voordat je het weet, komen ze in Den Haag weer met een nieuw plan en is het rendement van de investering verloren. Er zullen zelfs partijen zijn die denken dat elektriciteit nog goedkoper zal worden, dus kunnen ze beter hun verduurzamingsplannen maar geheel van tafel schuiven.

5.    Het negatieve effect van bovenstaande is dat de nieuwste technologieën voor duurzame elektrische energie opwek Nederland links gaan laten liggen, omdat in de omliggende landen de elektriciteitsprijs op 30 ct/kWh ligt en er dus meer afzet is en meer verdiend kan worden. Door de schrale cleantech markt die zo in Nederland gecreëerd wordt, gaan innovaties waar veel Nederlandse tijd, geld en subsidies in zijn gestoken verloren, en zullen te duur worden voor toepassing op de Nederlandse markt. Het resultaat is dat deze partijen snel zullen vertrekken met als gevolg dat Nederland veel minder snel zal verduurzamen.

6.    Verhoging Opslag Duurzame Energie (ODE) voor bedrijven gaat omhoog. Grootverbruikers in Nederland hebben altijd veel minder per kWh betaald voor hun energie dan burgers. Gemiddeld betalen zij tussen 7 en 15 ct/kWh in vergelijking tot 23 ct/kWh voor burgers. Daarnaast hebben de grootste verbruikers prijsafspraken gemaakt met de belastingdienst waardoor zij een tarief hebben zo laag als 3,5 ct/kWh. Particulieren betaalden in 2018 in hun energieprijs 1,32 ct/kWh aan ODE, terwijl bedrijven maar 0,0194 ct/kWh betaalden [4]. Men is niet open hoe groot de verhoging zal zijn, maar de werkelijke impact voor de burger is verwaarloosbaar en wordt overigens direct doorgeschoven naar SDE+ subsidies voor de windmolenindustrie.

7.    De kolencentrales gaan dicht. Elektriciteit uit gas produceert minder CO2 en zal zodoende in de eerste periode het kabinet helpen om te voldoen aan de gestelde CO2 beloften. Dit zorgt echter NIET dat er minder gas onttrokken zal worden uit Groningen, en elektriciteit uit gas is overigens een stuk duurder. Het probleem wordt dus alleen verlegd, oftewel gecentraliseerd gelegd bij de bekende grote marktpartijen.

8.    De elektrische automarkt is nog verre van volwassen. Waar Nederland met enige voorsprong een voorloper was, zal dit geheel verdwijnen door elektrisch rijden extra te gaan belasten en benzine goedkoop te houden. Het lijkt erop dat de olie-industrie hier een flinke vinger in de pap heeft gehad om haar benzineomzetten te verzekeren voor de komende jaren. Deze maatregelen schrikt namelijk iedereen af om te investeren in een elektrische auto, en straft de mensen en bedrijven die wel moedig die eerste duurzame stap hebben genomen. Deze plannen gaan overigens geheel in tegen de mondiale trend op het gebied van mobiliteit waarbij bijna elk merk haar design- en marketingteams [5] volledig inzet op elektrische auto’s.

9.    Early Adopters worden gestraft. In principe iedereen die kort of langer geleden heeft geïnvesteerd in elektrische duurzame innovatie wordt gestraft door het investeringsrendement onderuit te halen. Het is de vraag hoe sterk en koppig we als Nederlanders kunnen zijn om toch duurzaam door te blijven zetten ondanks dat het ons zo moeilijk wordt gemaakt.

10. Klimaatbelasting wordt alleen ingezet wanneer bedrijven meer CO2 produceren dan afgesproken. Dit laat natuurlijk alle deuren open voor nieuwe onder-de-tafel afspraken van de Belastingdienst en grote marktpartijen. Hun maximale CO2 uitstoot kan op maat gemaakt worden, waardoor we over enkele jaren weer terugkijken naar de wederom bekende bedrijven (eveneens aan de Klimaattafels zaten) die geen cent hebben hoeven afdragen.

11. De laatste gekkigheid is de aankondiging van forse investeringen in verduurzaming. Dit klinkt natuurlijk geweldig, maar als blijkt dat de investeringen gaan naar dezelfde marktpartijen die bij de klimaattafels aan tafel zaten, geeft dit toch een nare bananenrepubliek bijsmaak.

Kortom, het is vrij duidelijk dat de Klimaattafelbeslissers hebben getracht een gekunsteld akkoord op te stellen om alle belanghebbenden aan de klimaattafels tevreden te stellen, een gelikt plaatje aan de burger te kunnen presenteren voor een positief stemklimaat om de FvD buiten de deur te houden, en de mensen in Groningen het zwijgen op te leggen omdat het lijkt alsof ze er alles doen. Het is helaas de grootste wassen neus die het tegenovergestelde van verduurzaming tot gevolg zal hebben en de burger louter nog MEER afhankelijk maakt van energie inkoop bij de bekende grote marktpartijen. Niet alleen zal de elektriciteitsprijsdaling van kortste duur zijn, maar zal deze nog veel harder stijgend terugkomen en uiteindelijk veel meer kosten. Tenzij er iemand kan toveren…

Dit Klimaatakkoord is dus simpelweg een handjeklap tussen politiek en bedrijfsleven, en daarom eerder een “Piratenakkoord” dan een Klimaatakkoord!

Bronnen:

1.    NOS, “https://nos.nl/artikel/2290685-klimaatakkoord-lasten-anders-verdeeld-waarschijnlijk-meer-draagvlak.html,” 26 Juni 2019

2.    Financieel Dagblad, “Netbeheerders kunnen energietransitie straks niet opbrengen,” 6 Augustus 2019

3.    “Eneco en Shell bouwen het grootste windpark ter wereld: “https://www.eneco.nl/welkom-in-de-nieuwe-wereld/gespot-eneco-en-shell-bouwen-het-grootste-windpark-ter-wereld/”

4.    NUON Opslag Duurzame Energie “https://www.nuon.nl/grootzakelijk/klantenservice/belasting-subsidies/tarieven-energiebelasting/2018/”

5.    Nieuwe VW Electric Car, https://www.volkswagen.co.uk/electric/new-electric-cars

 

Alexander Suma CEO of Ibis Power

Link-https://www.linkedin.com/pulse/nieuw-klimaatakkoord-leidt-niet-tot-verduurzaming-maar-alexander-suma/?fbclid=IwAR3JbEsYprDp_IWKwiw5onjV8AQZoKri-9ufjzXRp-7joDLsfsg_QUz157s