Block
PowerNEST wekt 6 keer meer energie op met een aerodynamisch verbeterde wind- en zonne-energiesysteem

Disclaimer

Dit bericht (met inbegrip van eventuele bijlagen) kan vertrouwelijk zijn. Indien u het per vergissing hebt ontvangen, gelieve de afzender per kerende e-mail in te lichten en dit bericht uit uw systeem te wissen. Elk ongeoorloofd gebruik of verspreiding van dit bericht, geheel of gedeeltelijk, is strikt verboden. IBIS Power BV, of iemand die gerelateerd is aan of werkt voor IBIS Power BV, wijst elke aansprakelijkheid af voor het onjuist, onvolledig of vertraagd overbrengen van de informatie in dit bericht, alsmede voor schade als gevolg van dit e-mailbericht in elke Nationale en Internationale jurisdictie. IBIS Power BV en de verzender van dit e-mailbericht kunnen niet garanderen dat het door u ontvangen bericht niet is onderschept door derden en/of gemanipuleerd door computerprogramma’s die worden gebruikt voor het verzenden van berichten en virussen.