1. Hoeveel stroom wekt een PowerNEST op?
 2. Waar kan ik een PowerNEST bestellen?
 3. Iemand heeft me een energiesysteem met wind en zonne-energie aangeboden. Is dit vergelijkbaar met PowerNEST?
 4. Wat als er geen wind is?
 5. Wat als er geen zon is?
 6. Veel kleine windmolens hebben bewezen inefficiënt te zijn in de stedelijke omgeving. Waarom zou PowerNEST anders zijn?
 7. Wat is het Venturi-effect?
 8. Maakt PowerNEST geluid?
 9. Veroorzaakt het trillingen?
 10. Hoe zwaar is een PowerNEST?
 11. Wat is de impact op het bestaande dak? Zal een bestaand dak het kunnen dragen zonder extra constructie?
 12. Wat zijn de kosten van een PowerNEST?
 13. Wordt de efficiëntie minder tijdens de levensduur?
 14. Geeft IBIS Power garantie op de vermogensopbrengsten?
 15. Hoe wordt PowerNEST aangesloten op het bestaande elektrische systeem en de omvormer?
 16. Wordt PowerNEST geleverd met een accu?
 17. Welke gegevens levert PowerNEST?
 18. Welke onderhouds- of installatiebehoeften zijn er?
 19. Wat gebeurt er in een storm, hoe kan ik mijn installatie beveiligen?
 20. Lost PowerNEST windhinderproblemen op?
 21. Wie moet ik bellen als het kapot gaat?
 22. Wie moet ik bellen als de turbine toch lawaai maakt?
 23. Wat gebeurt er als de airco-eenheid zich onder het zonnedak bevindt?
 24. Hoe zit het met het dakbedekking en het onderhoud?
 25. Wat is geïnduceerde zonnepaneel koeling?
 26. Hoe werkt de PowerNEST in warme klimaten?
 27. Hoe gaat de PowerNEST om met sneeuw?
 28. Hoe werkt de PowerNEST op een eiland?
 29. Hoe zit het met corrosie?
 30. Is PowerNEST veilig voor orkanen of tyfoons?
 31. Kan ik met PowerNEST van het elektriciteitsnet af?
 32. Wekt PowerNEST evenveel op als een windmolen van 3MW?
 33. Kan ik subsidies aanvragen op PowerNEST?
 34. Moet ik de GSM-antennes van het gevelonderhoudssysteem verwijderen?
 35. Is PowerNEST veilig voor vogels en vleermuizen?
 36. Welke vergunningen heb ik nodig?
 37. Wat is de leveringstermijn?
 38. Is er een minimum hoogte?
 39. Is er een maximale hoogte?
 40. Ik heb al zonnepanelen op mijn dak. Kan ik nog steeds PowerNEST plaatsen?

1. Hoeveel stroom wekt een PowerNEST op?

De totale hoeveelheid energie die een PowerNEST opwekt, hangt af van de locatie, de oriëntatie, de dakhoogte, de vorm van het gebouw, de grootte van het platte dak en de omringende stedelijke obstakels.

Aan de hand van de grootte en oriëntatie van het dak bepalen we hoeveel modules met zonne- en windenergie in een optimale samenstelling passen. We hebben een geavanceerde voorspellende software ontwikkeld om het zonne- en windenergie potentieel te schatten, specifiek rekening houdend met de plaatselijke omstandigheden. Als het hoogste niveau van voorspellings precisie gewenst is, kunnen we een zonne- en/of windmeter op het dak plaatsen. Daarnaast kunnen we het gebouw simuleren in Computational Fluid Dynamics (CFD) software om de interactie tussen het gebouw en de windstromingen te bepalen.

2. Waar kan ik een PowerNEST bestellen?

PowerNEST kan HIER besteld worden. Een van onze teamleden legt je uit hoe PowerNEST werkt, en hoe en waar deze het beste geïnstalleerd kan worden voor een optimaal resultaat. Woon je buiten Europa? Dan brengen we je rechtstreeks in contact met een van onze partners in het buitenland.

3. Iemand heeft me een energiesysteem met wind en zonne-energie aangeboden. Is dit vergelijkbaar met PowerNEST?

PowerNEST is een uniek product, ontwikkeld in 2012 en wereldwijd gepatenteerd door IBIS Power. Kom je producten tegen die er hetzelfde uitzien, dezelfde beloofde prestaties hebben, maar zonder ons merk of label? Dan is het niet onze high-end ontwikkelde technologie, inclusief onze geteste veiligheid, optimalisatie, en prestaties.

4. Wat als er geen wind is?

Als er geen wind is, is er meestal zon en omgekeerd. Daarom is het een goed idee om wind- en zonne-energie te combineren in één geïntegreerde modulaire oplossing. Het hele jaar door vullen wind en zon elkaar aan. Denk maar aan de avondbries en de middagzon, maar ook aan de winderige wintermaanden en de zonnige zomers. De beschikbaarheid van wind is het hoogst aan de kust, op eilanden, dichter bij de polen en op gebouwen met meerdere verdiepingen. De beschikbaarheid van zonne-energie is het hoogst dicht bij de evenaar, op eilanden en in kustgebieden. Ook al voel je de wind niet op straatniveau, meestal staat er toch een aanzienlijke hoeveelheid wind op je dak.

Op dag- en jaarschaal zorgt de combinatie van wind en zon dat PowerNEST vrijwel continu energie opwekt. Dit is ook gunstig voor de levensduur van de accu en vermindert de benodigde capaciteit als je die nodig hebt. In de koudere klimaten wordt de meeste elektrische energie in de winter gebruikt voor verlichting, verwarming en huishoudelijke apparaten, omdat we de meeste tijd binnen doorbrengen. De windenergie-modules van PowerNEST produceren de meeste energie tijdens deze maanden.

5. Wat als er geen zon is?

Als er geen zon is, is er meestal wind en omgekeerd. Daarom is het een goed idee om zonne- en windenergie te combineren in één geïntegreerde modulaire oplossing. Het hele jaar door vullen zon en wind over de hele wereld elkaar aan. Denk maar aan de middagzon en de avondbries, maar ook aan de zonnige zomers en de winderige wintermaanden. De beschikbaarheid van zonne-energie is het hoogst dicht bij de evenaar, op eilanden en in kustgebieden. De beschikbaarheid van wind het hoogst is aan de kust, op eilanden, dichter bij de polen en op gebouwen met meerdere verdiepingen.

Op dag- en jaarschaal zorgt de combinatie van zon en wind dat PowerNEST vrijwel continu energie opwekt. Dit is ook gunstig voor de levensduur van de accu’s en vermindert de benodigde capaciteit als je die nodig hebt. In de warmere klimaten wordt de meeste elektrische energie ’s middags en in de zomermaanden gebruikt voor koeling, verlichting en huishoudelijke apparaten, omdat we die tijd van de dag meestal binnen doorbrengen. De zonne-energie onderdelen van PowerNEST produceren de meeste energie tijdens deze tijden en maanden.

6. Veel kleine windmolens hebben bewezen inefficiënt te zijn in de stedelijke omgeving. Waarom zou PowerNEST anders zijn?

Steden en stedelijke omgevingen hebben lagere windsnelheden en veel turbulentie als gevolg van de vele obstructies (gebouwen, bomen, enz.). Bovendien heeft de wind de neiging om ver over het dak te waaien, waar de geïnstalleerde windturbine vaak is geplaatst. Meestal dicht bij de dakrand. Dit gebied noemen we het zog van de windstroom, wat vertaald kan worden als de “schaduw van de wind” als je het in zonnetermen uitlegt. Het beïnvloedt de totale mogelijke output van een kleine windturbine aanzienlijk. De opstartwindsnelheid wordt namelijk vaak niet eens gehaald en dit zorgt voor een turbulente windinteractie. Hierdoor heeft de kleine windturbine-industrie een slecht imago gekregen omdat advies en instructies aan klanten ontbraken over waar de turbine geplaatst moet worden voor optimale prestaties. Over het algemeen adviseren we je geen kleine windmolen op je dak te plaatsen. Tenzij het probleem van beperkende zog is aangepakt en deskundig advies is gegeven over de locatie en de daaruit resulterende vermogensverwachtingen.

PowerNEST is speciaal ontworpen om deze beperkingen te overwinnen. Het vangt op een slimme manier windstromen via de gevel op en versnelt ze naar de intern gecentraliseerde turbine. Metingen hebben aangetoond dat de turbine al energie begint te produceren bij 2 m/s (7,2 km/h of 4,5 mph). Wat bijna altijd het geval is op een hoogbouw dak. De trechter is ontworpen om de turbulentie te verminderen waardoor de totale energieomzetting veel efficiënter wordt. De turbine werkt efficiënter door de hogere windsnelheden, optimaler door de lagere turbulentie-impact en met meer jaarlijkse bedrijfsuren. Hierdoor is PowerNEST bijzonder effectief in de stedelijke omgeving.

7. Wat is het Venturi-effect?

Het Venturi-effect is het effect van stroomversnelling en drukdaling dat optreedt wanneer een vloeistof of gas door een vernauwd deel van een buis wordt geleid. Dit effect werd voor het eerst gerapporteerd door Giovanni Battista Venturi in 1738 en wordt vandaag de dag gebruikt in turbojets, carburateurs van automotoren, vacuümpompen en nog veel meer toepassingen. PowerNEST maakt gebruik van de grondprincipes van dit effect. Het is echter geen volledig Venturi-principe, maar bestaat uit aanvullende aerodynamische principes. Zo bereikt de windstroom een maximaal geoptimaliseerde interactie met de turbine voor het hoogste jaarlijkse vermogen.

8. Maakt PowerNEST geluid?

Een turbine is een bewegend voorwerp in de wind en zal altijd enig geluid maken. IBIS Power heeft gekozen voor een turbine waarin innovaties zijn verwerkt die het geluidseffect minimaliseren in vergelijking met andere turbines op de markt. Het door de turbine geproduceerde geluidsniveau is afhankelijk van de windsnelheid. Gekwalificeerde partijen hebben geluidsmetingen uitgevoerd die ook zijn toegepast in akoestische simulaties. In deze simulaties viel het geluid binnen de strenge akoestische wetgeving en bouwvoorschriften voor woonwijken. Vaak in dichtbevolkte stedelijke omgevingen met veel gevelreflecties. Metingen in draaiende installaties leidden ook tot de conclusie dat er binnen het gebouw niets te horen was. Alleen tijdens een hevige storm was de turbine vanaf het balkon zacht te horen. Hierbij werd het geluid van de storm als veel luider gemeten.

9. Veroorzaakt het trillingen?

De turbine is het enige mechanisch bewegende onderdeel van PowerNEST. Hij is ontworpen om op een paal van 8 meter te worden geplaatst en is daarom ontworpen voor een minimale absorptie van trillingen in zijn lagering. PowerNEST heeft geen paal, maar een directe bevestiging op een stalen structuur met een absorberende basis ertussen. Dit minimaliseert de kans dat eventuele trillingen aan het gebouw worden doorgegeven. Er zijn metingen uitgevoerd door externe partijen waarbij nul trillingen werden gemeten in de verbindingsconstructie van het gebouw.

10. Hoe zwaar is een PowerNEST?

PowerNEST bestaat uit hoek- en middenmodules van 7,2×7,2 m (23.6×23.6ft), zonne-uitbreidingen van 7,2×3,6m (23.6×15.7ft), en louver frames van 7,2m (23.6ft) bestaande uit frames met zonnepanelen en/of windturbines. De interne staalstructuur en het bekledingsmateriaal zijn voor elke module verschillend. In totaal is het verdeelde gewicht vergelijkbaar met 10 cm (3 inches) water (±100kg/m² of ±20,5psf) bovenop het dak. Bij al onze projecten vragen we een bouwkundig ingenieur om een controle uit te voeren van de structurele mogelijkheden van het gebouw. Het gewicht van PowerNEST op zelfs de oudste gebouwen die we hebben bekeken, is nooit een beperkend probleem geweest.

11. Wat is de impact op het bestaande dak? Zal een bestaand dak het kunnen dragen zonder extra constructie?

PowerNEST is ontworpen om de dakbedekking niet te belasten. Hij vindt zijn steun uitsluitend op de hoofdstructuur elementen van het gebouw. Zo wordt de structurele belasting rechtstreeks naar de fundering afgevoerd. Op deze manier kan het op elk plat dak worden aangebracht. Daarbij wordt het waterdicht door de daklaag in de hoofdconstructie van het gebouw verankerd. Uit onderzoek van de Technische Universiteit Eindhoven, naar de voorkomendste gebouwtypes, blijkt dat de fundering in het slechtste geval een belastingtoename van 3% zal hebben. In veel gevallen is dit een te verwaarlozen extra funderingsbelasting. Toch zullen we in al onze projecten een dak- en gebouwonderzoek opnemen. Deze wordt uitgevoerd door een constructeur die het gebouw en de constructie zal kwalificeren voor de extra belasting en de ontworpen verdeling daarvan.

12. Wat zijn de kosten van een PowerNEST?

De kosten van een PowerNEST dakinstallatie zijn afhankelijk van de grootte, het aantal en soort modules en de plaats van de installatie. Op verzoek kunnen we een Quickscan maken om het energiepotentieel van het dak te bepalen, inclusief het aantal modules en de bijbehorende hardwarekosten [klik hier]. De hardware omvat alles van balken, tot panelen, turbines, kabels en omvormers. De installatiekosten variëren per gebouw en locatie, omdat niet elk gebouw hetzelfde is. Nadat er interesse is getoond in het project met de Quickscan resultaten, is de volgende stap het aanbieden van de installatiekosten door externe partijen.

13. Wordt de efficiëntie minder tijdens de levensduur?

PowerNEST wordt geleverd met de beste prijs-kwaliteit-technologie die momenteel beschikbaar is. Dit is op basis van upfront- en levensduurkosten (CAPEX, OPEX), kwaliteit, efficiëntie, veiligheid, betrouwbaarheid van leveranciers en beschikbaarheid. Turbines (onderdelen) moeten na 20 jaar worden vervangen, zonnepanelen na 20 tot 25 jaar, terwijl de structuur zelf 50 jaar meegaat. Het rendement van de zonnepanelen vermindert met de tijd met ongeveer 0,6% per jaar. Door ons onderhoudsplan, bieden we aan om de rendementen te blijven monitoren, vervangingen en upgrades aan te bieden. Met de huidige ontwikkelingen van zonnepanelen en windturbines, kan PowerNEST alleen maar beter worden.

14. Geeft IBIS Power garantie op de vermogensopbrengsten?

We geven een garantie op de verwachte jaarlijkse opbrengsten. Onze garantie is gebaseerd op een driejarige cyclus van gemiddelde opbrengsten. Dit omdat het weer van jaar tot jaar kan verschillen en we een garantie geven van 75% van de geprojecteerde totale energieopbrengsten. Als we onze beloften niet na kunnen komen, om welke reden dan ook, zullen we in goed overleg met de klant compenseren. Denk hierbij aan technische maatregelen, upgrades of een financiële verliescompensatie. Bovendien bieden we een onderhoudsplan aan om de levenslange beste prestaties te garanderen.

15. Hoe wordt PowerNEST aangesloten op het bestaande elektrische systeem en de omvormer?

PowerNEST is een universeel systeem dat kan worden geleverd voor elk elektrisch systeem in de wereld. In de meeste gevallen wordt het systeem aangesloten op het elektriciteitsnet van het gebouw. Het elektrische systeem is opgesplitst in twee stromen. De eerste is de windgenerator met een aparte regelaar en omvormer. De tweede, voor zonne-energie, is aangesloten op een aparte omvormer. Ten slotte komen ze samen om de elektriciteit te leveren aan een opslagsysteem, het openbare net of rechtstreeks aan je gebouw.

16. Wordt PowerNEST geleverd met een accu?

PowerNEST wordt standaard niet geleverd met een accu omdat veel landen netmetingsvoorschriften hebben die accu’s overbodig en financieel onaantrekkelijk maken. Alle elektrische apparatuur is klaar om te worden aangesloten op een accusysteem dat we kunnen inkopen op basis van de vraag- en aanbodpatronen van het gebouw om het beste type accu te vinden dat beschikbaar is.

17. Welke gegevens levert PowerNEST?

Onze software meet continu de energieoutputs en bewaart alle gegevens die het rendement bepalen, op elk moment van de dag. Alle gegevens worden direct geregistreerd vanaf de eerste rotaties van de turbine. Deze gegevens bevatten het opgewekte vermogen van de eenheid, de zonne- en windomstandigheden en de rendementen. Alles is toegankelijk vanuit de hele wereld met behulp van een webadres en persoonlijke inloggegevens.

18. Welke onderhouds- of installatiebehoeften zijn er?

De PowerNEST wordt geleverd met een onderhoudsplan om de prestaties en de levensduur van de installatie veilig te stellen. Alle onderhoudswerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd zonder extra middelen zoals steigers. Zo blijven de kosten laag en de installatie zeer efficiënt. We hebben alle veiligheidsmaatregelen en looppaden geïntegreerd in onze modules voor een optimale toegang. De diversiteit van gebouwstructuren en -installaties maakt elke onderhoudsbeurt van het gebouw tot een individueel geval, maar we hebben de structuur zo ontworpen dat ze 95% van de constructies met platte daken dekt.

19. Wat gebeurt er in een storm, hoe kan ik mijn installatie beveiligen?

De PowerNEST is ontworpen volgens de Eurocode-voorschriften voor belasting en veiligheid van constructies. Deze bouwcode is zeer vergelijkbaar met de ASCE-code in de Verenigde Staten en andere vergelijkbare codes internationaal. De turbine is uitgerust met elektrische en mechanische veiligheidssystemen om schade aan de turbine en de unit zelf te voorkomen. De remmen worden geactiveerd bij hoge windsnelheden van 18 m/s (65 km/u of 40 mph) door een geïntegreerd reactiesysteem. De overlevingssnelheid van de turbine is 60 m/s (216 km/u, 134 mph of orkaan categorie 3-4). De PowerNEST-structuur is veilig in alle weersomstandigheden en heeft in Nederland al de extreemste storm in 50 jaar op 3 januari 2018 doorstaan. Omdat PowerNEST uit een stalen structuur bestaat, vormen aardbevingen, orkanen en tyfoons geen grote technische uitdaging. Alsnog moeten ze wel worden getest en gecertificeerd volgens de lokale bouwnormen.

20. Lost PowerNEST windhinderproblemen op?

PowerNEST heeft een uitzonderlijk vermogen om windhinder op voetgangersniveau vanaf hoge gebouwen te verminderen. We ontdekten in onze simulatiestudies dat een vermindering van de windsnelheden met 80% een belangrijk stedelijk probleem oplost. Het resultaat is dat geluidsoverlast, veiligheid bij ongevallen en puinproblemen, vervuilingshaarden, extra luifelkosten en vergunningsproblemen worden opgelost terwijl het wooncomfort net als de buurtwaarde worden verhoogd. Neem contact met ons op voor meer informatie.

21. Wie moet ik bellen als het kapot gaat?

We werken met lokale, professionele installatiepartners die zijn opgeleid om onderhoud uit te voeren en problemen op te lossen. Onze technologiecomponenten zijn verzegeld. We raden dan ook ten zeerste aan om geen ongetraind bedrijf in te schakelen omdat de garantie vervalt wanneer ons zegel verbroken wordt. We zullen je installatie gedurende het eerste jaar continu monitoren en blijven monitoren als je een onderhoudsplan met ons afsluit. Zelfs wanneer je niet weet dat er iets mis is, hebben we ons onderhoudsteam al gestuurd om het op te lossen.

22. Wie moet ik bellen als de turbine toch lawaai maakt?

Als er onverhoopt iets gebeurt dat hinder of overlast veroorzaakt en dat voldoende reden is om de turbines te laten stoppen met draaien, kunnen we alles op afstand uitschakelen. We proberen dit zoveel mogelijk te vermijden omdat we de turbine liever laten draaien dan in slaapstand te zetten. In het geval dat er een code rood storm voorspeld wordt die de installatie kan beschadigen, sluiten we de turbines ook af voor een bepaalde tijd als extra veiligheidsmaatregel.

23. Wat gebeurt er als de airco-eenheid zich onder het zonnedak bevindt?

Het plaatsen van een airco- of koelunit onder PowerNEST heeft een positief effect op het koelrendement van de airco-installatie. Dat komt omdat het systeem dan voor de zon wordt bedekt. PowerNEST heeft een hoogte van 4,8 m (15,7ft), wat een aanzienlijke uitstroom- en beschaduwingscapaciteit voor de airconditioning oplevert. Helemaal als je je bedenkt dat de windstroom die de turbine verlaat, naar deze installaties wordt geprojecteerd. Gemiddeld zou de efficiëntie van de airconditioning op jaarbasis met ongeveer 10% moeten verbeteren.

24. Hoe zit het met het dakbedekking en het onderhoud?

De gecombineerde modules van PowerNEST zijn ontworpen om het dak volledig te bedekken en houden de Uv-straling van de zon weg. Hierdoor zal de dakbedekking tijdens zijn levensduur veel minder verouderen. Bovendien ontstaat de meeste schade aan het dak in de zomer. Bijvoorbeeld wanneer het een warme dag is en er plotseling een onweers- of hagelbui losbarst. Op zo’n moment daalt de temperatuur van het dakoppervlak in zeer korte tijd dramatisch. Deze temperatuurschok zorgt ervoor dat verouderde dakbedekking scheurt met lekkages tot gevolg. PowerNEST voorkomt dit soort schade omdat het de snelle temperatuurdalingen vertraagt en naar verwachting de levensduur van dakbedekking met minstens 10 jaar verlengt. Wanneer de dakbedekking aan vervanging toe is, is het dak overal bereikbaar.

25. Wat is geïnduceerde zonnepaneel koeling?

PowerNEST is ontworpen om de versnelde windstroom aerodynamisch op te vangen, te geleiden en te controleren door zijn wind- en zonne-energiesysteem. Dit zorgt voor een extra voordeel. We kunnen hiermee namelijk de windstroom onder de gepatenteerde zonnepanelen sturen. Zo creëren we een windkoelingsmechanisme dat de paneelefficiëntie verhoogt [gepatenteerd]. Het rendement van zonnepanelen daalt bij toenemende temperatuur. PowerNEST vermindert dit probleem wat leidt tot een verhoging van de jaarlijkse opbrengst van alle zonnepanelen met 10% tot 15%, afhankelijk van de lokale klimaatomstandigheden.

26. Hoe werkt de PowerNEST in warme klimaten?

Vaak geldt: hoe warmer het land, hoe meer zon. Dus ook de prestaties van de PowerNEST zijn hierdoor beter. PowerNEST heeft het extra voordeel dat het een schaduwlaag creëert op de bestaande daklaag die meestal het hele jaar door vol in de zon ligt. De bovenste verdieping van het gebouw heeft te lijden onder een aanzienlijk hogere koellast. Zelfs in de koudere klimaten leidt dit tot hete, slapeloze zomernachten voor de bewoners. PowerNEST plaatst de bovenste daklaag in de schaduw waardoor de warmtedoorslag drastisch vermindert. De constante luchtstroom maakt daarbij actieve koeling van het dak mogelijk. Gemiddeld zal de koellast van de bovenste verdieping met 38% afnemen door er een PowerNEST op te plaatsen. De panelen in PowerNEST worden ook gekoeld, wat efficiencyvoordelen oplevert. Zie “Geïnduceerde zonnepaneel koeling”.

27. Hoe gaat de PowerNEST om met sneeuw?

In de noordelijke landen kan de sneeuw de hele winter blijven liggen met een hoge sneeuwbelasting op het dak. In de basis is de PowerNEST nog niet ontworpen om zo’n hoge sneeuwbelasting te dragen. Wel kan hij gemakkelijk worden aangepast met structureel versterkende maatregelen om grotere belastingen te dragen.

28. Hoe werkt de PowerNEST op een eiland?

Eilanden hebben meestal veel wind omdat de windstromen slechts een beetje belemmerd worden of rechtstreeks vanaf zee worden aangevoerd. Dit is de beste voorwaarde voor PowerNEST om te werken. Tropische eilanden hebben ook veel zon, wat bijdraagt aan het totale stroompotentieel. Hierdoor wordt het een zeer aantrekkelijke investeringsmogelijkheid. Met een back-up batterij maakt de combinatie van wind en zon off-grid potenties mogelijk. Zelfs voor grotere gebouwen.

29. Hoe zit het met corrosie?

PowerNEST is ontworpen en beschermd voor corrosieve omgevingen zoals kustgebieden en eilanden. Afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden kan de staalconstructie dubbel worden gegalvaniseerd of worden gecoat met C4 tot C5 coatingnormen. Andere onderdelen zijn gemaakt van aluminium en bestaat uit corrosiebestendige legeringen en composietonderdelen.

30. Is PowerNEST veilig voor orkanen of tyfoons?

PowerNEST moet worden geclassificeerd volgens de voorschriften voor regio’s die gevoelig zijn voor orkanen en tyfoons. Academici hebben PowerNEST al bestudeerd en hebben de conclusie getrokken dat het geen grote uitdaging is om PowerNEST veilig te maken voor gevaarlijke weersomstandigheden. Voornamelijk omdat de hoofdstructuur bestaat uit stalen en aluminium onderdelen. De zonnepanelen en turbine zijn beide gecertificeerd om bestand te zijn tegen gevaarlijke weersomstandigheden, volgens de Amerikaanse en Japanse veiligheidsvoorschriften.

31. Kan ik met PowerNEST van het elektriciteitsnet af?

Of je van het elektriciteitsnet af kunt, hangt af van je energiebehoefte in verhouding tot het stroompotentieel dat PowerNEST op het dak kan opwekken. Bovendien moet rekening worden gehouden met piekmomenten om ervoor te zorgen dat al het gebouwgebruik kan worden gedekt door de energieopwekking op die plek. Opwekking uit wind- en zonne-energie maakt het een stuk eenvoudiger om van het elektriciteitsnet af te gaan, en vermindert de batterijcapaciteit om het risico van energieonderbrekingen te ondervangen. Ons team kan je zaak bestuderen om de lokale mogelijkheden te onderzoeken om off-grid te gaan en een systeem te ontwerpen.

32. Wekt PowerNEST evenveel op als een windmolen van 3MW?

PowerNEST wekt niet evenveel op als de grote windmolens die je in on- of offshore windparken vindt. De technologieën hebben een verschillende schaal van economie en doel en zijn daarom niet vergelijkbaar. We zullen nooit een grote windmolen in de stad plaatsen. Het heeft ook geen zin om een PowerNEST op een grote windmolenpaal te plaatsen. Een idee van de verschillen in schaal:

Een grote windturbine met een vermogen van 3 MW [GE, 2018] heeft een rotordiameter variërend van 130 tot 137 m (windoppervlak van 14.741 m²) met een masthoogte van 110 tot 164 m (vergelijkbaar met een 55 etage gebouw of Maastoren Rotterdam). Helaas blijft het onduidelijk wat deze turbines opwekken omdat websites er niet veel over zeggen, maar het wordt geschat op ongeveer 6000 MWh/jaar met een kostprijs van ongeveer 7M Euro en een voorbereidingstijd van 7 jaar, voornamelijk voor lange vergunningsprocessen. De exploitatie en het onderhoud worden ook niet vermeld, maar het is bekend dat deze complex en duur zijn op oceaanlocaties en op grote hoogte.
PowerNEST heeft een wind interactie-oppervlak van 7,2×4,8m (23.6×15.7ft) met een oppervlakte van 34,6 m² (372sqft) wat 426 keer kleiner is dan het wiekoppervlak van een windmolen. Hij wordt direct op het gebouw geplaatst en kan ook gemakkelijk worden bereikt voor bediening en onderhoud. De stroomopbrengst van PowerNEST ligt tussen 19 en 30 MWh/jaar in Nederland. Dit is ook 315 tot 200 keer kleiner dan een grote windmolen, terwijl de kosten tussen 140 en 180 keer lager liggen zonder de kosten voor de netverzwaring mee te rekenen.

Al met al is het onmogelijk om de twee technologieën met elkaar te vergelijken. PowerNEST levert gedecentraliseerde energie bovenop je gebouw en voorziet rechtstreeks in de energiebehoefte van het gebouw en biedt de mogelijkheid om onafhankelijk te worden van het elektriciteitsnet, terwijl windmolens een gecentraliseerde energieoplossing zijn die je afhankelijk maakt van de gemeenschappelijke energiepolitiek en extra netkosten. Bovendien bieden windmolens niet de extra voordelen van PowerNEST, zoals minder koeling van het gebouw, een langere levensduur van het dakmembraan, een architectonisch aantrekkelijke toevoeging op uw dak, en lagere en zekere energiekosten.

33. Kan ik subsidies aanvragen op PowerNEST?

In de meeste landen zijn er subsidies of overheidssteun om te investeren in duurzame energie en om jouw gebouw duurzamer te maken. Subsidies veranderen vaak in de loop van de tijd, en hebben vaak ingewikkelde voorwaarden die van toepassing zijn. In Nederland zijn er de SDE++, PCR Regeling, Netmetering, en andere regelingen om de investeringskosten te verlagen of het rendement op de investering te verhogen. Alle subsidies zijn van toepassing, maar zijn afhankelijk van het type gebouw, de omvang van de installatie, het geschatte rendement, het energieverbruik, de stroomaansluitingen en het type gebouw. Zodra je een project onderkend zullen we samen kijken wat de beschikbare subsidies zijn om de verduurzaming van je gebouw financieel nog aantrekkelijker te maken.

34. Moet ik de GSM-antennes van het gevelonderhoudssysteem verwijderen?

We hebben een oplossing ontwikkeld om Gsm-antennes en gevelonderhoudssystemen in PowerNEST te integreren. Duurzaamheid is belangrijk en gebouweigenaren moeten deze voorzieningen verwijderen als ze hun gebouw duurzaam willen maken en aan de eisen van de overheid willen voldoen. Omdat we een oplossing hebben om deze te integreren, kunnen beide blijven en het gebouw en de bewoners dienen.

35. Is PowerNEST veilig voor vogels en vleermuizen?

Op dit moment hebben we al 4 jaar installaties staan in een vogelrijke omgeving zonder dodelijke slachtoffers. Het probleem van vogel- en vleermuissterfte is het gevolg van grote windmolens met wieksnelheden van 200 km/u (140mph). Hiermee kunnen ze vogels en andere dieren raken wanneer ze passeren. In het geval van PowerNEST rusten de vogels bovenop de structuur, maar nestelen ze er niet in en proberen ook niet door de turbine te vliegen.

36. Welke vergunningen heb ik nodig?

Afhankelijk van het land en de stad kunnen bouw- en esthetische vergunningen van toepassing zijn. Meestal wordt hierbij rekening gehouden met de maximale bouwhoogte, overhang, structurele gevolgen, gevolgen voor het milieu, waaronder lawaai of trillingen, en de esthetische gevolgen voor de buurt, waaronder het uiterlijk, de samenstelling, aanpassingen en kleur. De meeste punten worden behandeld met berekeningen, tekeningen en rapporten die klaarliggen in het dossier voor de vergunningsaanvraag. De verwerkingstijd van een vergunning verschilt per stad.

37. Wat is de leveringstermijn?

Afhankelijk van de tijd die nodig is voor de vergunning en de mogelijkheden op de bouwplaats, kan PowerNEST 4 maanden na de officiële reservering en vooruitbetaling worden geleverd.

38. Is er een minimum hoogte?

De minimale hoogte om PowerNEST toe te passen is vijf bouwlagen of 15 m (50ft). Dit is de gebruikelijke hoogte boven omringende bomen, woonhuizen en de meeste obstakels. Zo kan de grootste windstroom opgevangen worden, met de minste turbulentie. Op eilanden en in kustgebieden is de minimumhoogte kleiner omdat de windstromen daar meestal veel hoger zijn en daarmee ook voldoende voor de minimale PowerNEST-voorwaarden.

39. Is er een maximale hoogte?

Er is geen hoogte limiet om PowerNEST op het dak te plaatsen. Voor nieuwbouw kan de torenkraan die gebruikt wordt voor de bouw ook gebruikt worden om PowerNEST op het dak te hijsen. Voor bestaande gebouwen is een mobiele kraan de beste optie. Die kan tegenwoordig zelfs tot 192 m hoog gaan. Aandachtspunten zijn het modulegewicht, de reikwijdte en de afstand tot het dak. Kranen worden duurder naarmate ze hoger zijn en ze moeten voldoende plaats en werkruimte hebben. Plaatsing per helikopter is daarom ook een haalbare optie voor de hoogste gebouwen.

40. Ik heb al zonnepanelen op mijn dak. Kan ik nog steeds PowerNEST plaatsen?

Ja, dat kan. De zonnepanelen kunnen makkelijk worden overgenomen in de PowerNEST structuur voor betere en efficiëntere prestaties.